สุขที่ใช่ กับใจพอเพียง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูเเละน้องๆโรงเรียนวัดสระเเก้ว เข้าเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลักสูตร พอดี พอเพียง เริ่มต้นกิจกรรมด้วยฐานฝึกปฏิบัติการปลูกผักคอนโด น้องๆได้เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการปลูกผักในรูปแบบสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัด น้องๆต่างช่วยกันลงมือปลูกผักและได้ชมรูปแบบการปลูกผักบนพื้นปูน ในแบบการทำการเกษตรแบบคนเมืองซึ่งเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดในฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมืองกับฐาน 1ไร่พอเพียง ชมการทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในการจัดการพื้นที่เพาะปลูกขนาดเล็กให้เหมาะสมคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อด้วยการเข้าชมภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่อง คิดถึงมืลืมเลือน ปิดท้ายการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ผ่านโซนนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งประดิษฐ์โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นประโยชน์ในด้านการเกษตร เรียนรู้หลักคำสอนของพ่อหลวง ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในโซนน้อมนำคำพ่อสอน

สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333 Facebook /InstagramID : wisdomkingfan Line ID : @wisdomkingfan

248