การทำนาดำ นาโยนกล้าพร้อมสตรีวัดระฆัง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูเเละน้องๆจากโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เข้าเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ในหลักสูตร ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ชมฐานเกษตรพอเพียงเมือง เทคนิคการปลูกผักสำหรับคนเมืองที่มีพื้นที่จำกัด ฐานวิถีเกษตรไทย 4 ภาค เรียนรู้วิถีของเกษตรกรไทย ฐาน 1 ไร่พอเพียง การจัดสรรพื้นที่ 1 ไร่ ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ก่อนลงมือฝึกปฏิบัติทำนาดำ นาโยนกล้า ช่วงบ่ายฝึกทักษะการวางแผน ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด รากฐานแห่งความมั่นคง ให้ข้อคิดกับน้องๆในเรื่องความพอประมาณในชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนเดินชม นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านการจัดการ ดิน น้ำ ป่า และคน ผ่านโซนวิถีเกษตรของพ่อต่อด้วยเรียนรู้การทรงงานการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ผ่านโซนหลักการทรงงาน เเละโซนกษัตริย์ เกษตร ปิดกิจกรรมกับการชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติเรื่องของพ่อในบ้านของเรา

สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333 Facebook /InstagramID : wisdomkingfan Line ID : @wisdomkingfan

223