สืบสานรักษาเรื่องราวการเกษตรไทย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ยินดีต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (ILEA Bangkok) เข้าร่วมเรียนรู้และสืบสานพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของในหลวง รัชกาลที่ 9 ผ่านกิจกรรมเกษตรสร้างสรรค์เรียนรู้เจาะลึกตั้งแต่ทฤษฎีสู่การฝึกปฏิบัติในแปลงเกษตรต้นแบบ โดยทางคณะได้เริ่มต้นการเดินตามรอยพ่อด้วยการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา ถ่ายทอดเรื่องราวการทรงงานและพระปรีชาสามารถการบริหารจัดการปัญหาภาคการเกษตรที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรไทยไว้อย่างซาบซึ้ง เรียนรู้แนวคิดการทรงงานทั้ง 23 ข้อ ของพระองค์ท่าน น้อมนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตผ่านการชมนิทรรศการหลักการทรงงาน ศึกษาการถอดบทเรียนจากปัญหาสู่แนวทางการแก้ไขที่ยั่งยืนในนิทรรศการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงและนิทรรศการวิถีเกษตรของพ่อ ต่อด้วยเดินชมฐานการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาทิ ฐานการเรียนรู้บ้านดิน บ้านฟาง เรียนรู้การใช้วัสดุธรรมชาติมาสร้างที่อยู่อาศัยต้นทุนต่ำ ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียง ชมแปลงต้นแบบการทำเกษตรคนเมืองที่สามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างคลังอาหารปลอดภัยไว้ทานเองที่บ้านเองได้ และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติทำนาโยนกล้า

สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333 Facebook /InstagramID : wisdomkingfan Line ID : @wisdomkingfan

216