สร้างสรรค์ความคิดไปกับโรงเรียนตรีภัทร

วันที่18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูและน้องๆโรงเรียนตรีภัทร ในระดับชั้นอนุบาล1-3 จำนวน 80คน เข้าเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี เริ่มต้นด้วยการเข้าชมในพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร เรียนรู้ความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแสดล้อม สรรพสิ่งในธรรมชาติที่มีหน้าที่เพื่อการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อมส่องสัตว์น้อยใหญ่ในป่ากลางวันป่ากลางคืน สนุกสนานกับการเข้าชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง "ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส" สอดแทรกข้อคิดให้น้องๆสามารถเติมโตและสร้างรากฐานชีวิตให้มั่นคง ต่อด้วยการเข้าชมในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราในโซนพระราชพิธีในวิถีเกษตร แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โซนหัวใจใฝ่เกษตร สนุกกับของเล่นด้านการเกษตร และโซนตลาดเก่าชาวเกษตร ให้น้องๆได้สวมบทบาทเป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อย พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตลุ่มน้ำการค้าขายทางคมนาคมในสมัยก่อน

สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333 Facebook /InstagramID : wisdomkingfan Line ID : @wisdomkingfan

185