สัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์

วันที่18 กุมภาพันธ์ 2563 พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯยินดีต้อนรับคณะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี เข้าเรียนรู้ผ่านหลักสูตร วิถีเกษตรของพ่อ เริ่มต้นเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์กลางเเจ้ง เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการเดินชมฐานบ้านนวัตกรรมพลังงาน เรียนรู้การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ด้วยสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า โซลาร์เซลล์ ชมฐานเกษตรพอเพียงเมือง เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบการปลูกผักบนพื้นปูน การปลูกผักบนดาดฟ้า การปลูกผักในท่อพีวีซี หรือแม้แต่การปลูกผักกลับหัว พร้อมชมฐาน 1 ไร่พอเพียง เรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่ทำเกษตรขนาดเล็กให้คุ้มค่า และสามารถให้ประโยชน์จากพื้นที่ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตื่นตา ตื่นใจกับเทคโนโลยี แสง สี เสียง ชมเมล็ดพันธุ์นานาชนิดที่ สะท้อนความหลากหลายของพันธุกรรม อันเป็นมรดกที่มีคุณค่าและให้ประโยชน์มากมายในพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม ต่อด้วยการเข้าชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เพื่อศึกษาแนวคิดการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 จากนิทรรศการหลักการทรงงาน โซนวิถีเกษตรของพ่อเรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านการจัดการดิน น้ำ ป่า คน พร้อมชมสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตรในโซนนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปิดท้ายความสนุกสนานกับภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 มีให้กับประชาชนคนไทยทุกคนตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์

สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333 Facebook /InstagramID : wisdomkingfan Line ID : @wisdomkingfan

228