สืบสาน รักษา ต่อยอด เรื่องราวการเกษตรไทย

วันที่ 1 มีนาคม 2563 พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ได้นำกำลังพลกองทัพสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รุ่นที่ 9 เข้าร่วมเรียนรู้ สืบสาน และต่อยอดพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยทางคณะได้เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการเดินชมฐานการเรียนรู้ในส่วนของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาทิ ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง นำเสนอการทำเกษตรสำหรับคนเมือง ที่สามารถนำความรู้ไปต่อยอด เพื่อสร้างคลังอาหารที่ปลอดภัยไว้ทานเอง ต่อด้วยการชมฐานการเรียนรู้ 1 ไร่พอเพียง เรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ และฐานการเรียนรู้แปลงนาอินทรีย์ พร้อมกับเพลิดเพลินกับการเข้าชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” ถ่ายทอดเรื่องราวการทรงงานและพระปรีชาสามารถการบริหารจัดการปัญหาภาคการเกษตรที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรไทยไว้อย่างซาบซึ้ง ร่วมถึงได้เข้าชมนิทรรศการหลักการทรงงานทั้ง 23 ข้อ ของพระองค์ท่าน เพื่อน้อมนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิต พร้อมกับสัมผัสความสนุกในวิถีเกษตรที่เกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ผ่านบรรยากาศยามเย็น ยามค่ำคืน ในห้องมหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง เพลิดเพลินกับการเดินชมตลาดเงินทวี ตลาดเก่าในสมัยก่อน พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เเละนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333 Facebook /InstagramID : wisdomkingfan Line ID : @wisdomkingfan

306