เรียนรู้สร้างสรรค์ สู่ยุคสากล

วันที่ 3 มีนาคม 2563 คณะกศน.เขตภาษีเจริญ เข้าเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี โดยเข้าร่วมหลักสูตรการเรียนรู้ในหลักสูตร "นวัตกรรมของพ่อ" เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการเล่นเกมสร้างสรรค์ความคิด "รากฐานแห่งความมั่น" ที่สอดแทรกเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ก่อนเพลิดเพลินกับการชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้แนวคิดการทรงงานทั้ง 23 ข้อ ของพระองค์ท่าน น้อมนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตผ่านโซนหลักการทรงงาน 23 ข้อ ต่อด้วยการเรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านการจัดการดิน น้ำ ป่า คน ผ่านโซนวิถีเกษตรของพ่อและโซนนวัตกรรมของพ่อ ที่นำเสนอพระปรีชาสามารถด้านการประดิษฐ์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงคิดค้นทดลองนวัตกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ด้านการพัฒนาตนเอง สร้างชีวิตให้มั่นคงผ่านภาพยนตร์การ์ตูนแอเมชั่น 3มิติ เรื่อง "ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส" ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติการปลูกผักคอนโด ได้เรียนรู้เทคนิคการปลูกผักในภาชนะเหลือใช้ เคล็ดลับการดูแล บำรุงต้นผักให้เติบโตอย่างสมบูรณ์

สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333 Facebook /InstagramID : wisdomkingfan Line ID : @wisdomkingfan

200