11 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

เชิญเที่ยวงาน "11 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)" วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 63 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี ร่วมเรียนรู้การอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรคุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กว่า 90 ร้านค้า ในรูปแบบ New Normal โดยมีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13,09-4649-2333,08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

320