บริษัท ขนส่ง จำกัด

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ทางบริษัท ขนส่ง จำกัด นำพนักงาน เข้าร่วมเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ในหลักสูตร ตามรอยพ่อกษัตริย์เกษตร บรรยากาศการเรียนรู้เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการชมฐานการเรียนรู้ 1 ไร่พอเพียง เรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อด้วยฐานการเรียนรู้วิถีเกษตรไทย 4 ภาค และเรียนรู้การทำการเกษตรบนพื้นที่จำกัดวิถีคนเมืองที่ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง ต่อด้วยเรียนรู้ขั้นตอนเทคนิคและการลงมือฝึกปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพ ช่วงบ่ายเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร ปิดท้ายการชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-529-2212-13,087-359-7171,094-649-2333

110