วชิราวุธวิทยาลัย เรียนรู้เกษตร

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กว่า 140 คน เข้าอบรมหลักสูตร “นวัตกรรมของพ่อ”ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี สนุกสนาน เฮฮา ย่ำโคลนสร้างบ้านดิน เสื้อขาวๆเปื้อนโคลน คละคลุ้งด้วยกลิ่นโคลน แต่นั่นไม่ทำให้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กๆจางหายไป แต่ในทางตรงกันข้ามกลับทำให้เด็กๆอยากลงมือทำด้วยตนเองทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการทำก้อนดิน ก่อผนังบ้าน ซึ่งสนุกและท้าทายอย่างยิ่ง ส่งเสริมการเรียนรู้จากทฤษฎีในหนังสือสู่แปลงเกษตรของจริงไม่ว่าจะเป็นชมฐานการเรียนรู้ 1 ไร่พอเพียง วิถีเกษตรไทย 4 ภาค ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “เชือกเจ้าปัญหา” น้อมนำวิธีคิด วิถีปฏิบัติ “การแก้ไขปัญหาจากจุดเล็ก” หนึ่งในหลักการทรงงานของในหลวง รัชการที่ 9 และการชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง “ทรัพย์ดิน สินน้ำ” ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างความตื่นตา ตื่นใจ ให้กับทุกเพศ ทุกวัยที่ได้ชม

979