เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานไทย

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 บริษัท ท่าอากาศยานไทย นำพนักงานและเจ้าหน้าที่กว่า 70 คน เข้าเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลักสูตร “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ประยุกต์ทฤษฎีจากหนังสือสู่แปลงเกษตรตัวอย่าง ชมฐานการเรียนรู้ 1 ไร่พอเพียง เกษตรพอเพียงเมือง สนุก ตื่นเต้น เรียนรู้เข้าใจง่ายจากการลงมือปฏิบัติ ทั้งนาดำ และนาโยนกล้า สนุกสนานสร้างเสียงหัวเราะผ่านกิจกรรมนันทนาการและเกมสร้างสรรค์ความคิด “รากฐานแห่งความมั่นคง” เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ผ่านนิทรรศการ อาทิ หลักการทรงงาน วิถีเกษตรของพ่อ และตลาดเก่าชาวเกษตร ส่งท้ายกิจกรรมด้วยภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องแผ่นดินของเรา”

678