ทำบ้านดินแบบมืออาชีพ

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เป็นวันแรกสำหรับการเปิดอบรมหลักสูตรเข้มข้น “การทำบ้านดิน แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 9” โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 38 คน พบกับวิทยากรมากฝีมือผู้ชำนาญการสร้างบ้านดินอาจารย์สุรัช สะราคำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์เรียนรู้บ้านดินไทย จ.ชัยภูมิ บรรยากาศการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เข้มข้น เพราะผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนมาด้วยความตั้งใจและอยากจะเรียนรู้นำวิชาการสร้างบ้านดินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต เริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยภาคทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นมาของบ้านดิน รูปแบบบ้านดิน การเลือกดินที่เหมาะสม เทคนิคการออกแบบการสร้างบ้าน อัดแน่นด้วยทฤษฎี เต็มที่กับการลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น การเตรียมบ่อดิน การทำก้อนดิน การก่อผนังดิน และการฉาบผนังดิน การลงบ่อย่ำดินเพื่อสัมผัสถึงความเหนียว ความละเอียดของเนื้อดิน การลงมือปฏิบัตินี้ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจขั้นตอน เข้าใจวิธีการชัดเจนขึ้น และเกิดเป็นแรงผลักดันให้ผู้เข้าอบรมอยากลงมือทำบ้านดินด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น

1,642