ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะครูพร้อมด้วยน้องๆจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี ผ่านหลักสูตร“ตามรอยพ่อ” ชมพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร การจำลองลักษณะป่าในประเทศไทย ทั้งกลางวันและกลางคืน นิทรรศการเสมือนจริงผ่านระบบโฮโลแกรม สัตว์ป่าน้อยใหญ่ออกมากินลูกไทร ต้นไม้ที่ได้ชื่อว่าเป็น นักบุญแห่งป่า นักล่าแห่งพงไพร สนุก ตื่นเต้น ท่ามกลางบรรยากาศเสียงร้องระงมทักทายผู้มาเยือนจากสัตว์ป่านานาชนิด ส่งท้ายด้วยการชมภาพยนตร์แอนนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “ไผ่รวก กับทานตะวันผู้ยโส” ผลลัพธ์การเรียนรู้สะท้อนความรู้สึกผ่านบทสัมภาษณ์จากตัวแทนน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรม

“…“…รู้สึกภูมิใจที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการในหลวง รัชกาลที่ 9 และพระราชดำรัสของพระองค์ ภูมิใจที่ได้มาเรียนรู้ค่ะ”ด.ญ.ปัทมาวดี บัวศรี

“…“…ชอบที่ได้เดินดูนิทรรศการต่างๆ เราได้ความรู้ที่ไปใช้ในชีวิติประจำวันด้วย…” ด.ช.เรืองวุธ ช่างยันต์

855