อบต.หนองทะเล เรียนรู้การเกษตร

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่ เข้าเรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ผ่านหลักสูตร “ตามรอยพ่อ” ชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาทิ พระราชพิธีในวิถีเกษตรไทย หลักการทรงงาน นวัตกรรมของพ่อ ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” บอกเล่าเรื่องราวความประทับใจสะท้อนผ่านบทสัมภาษณ์ตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

“…รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งหลาย ซาบซึ้งที่ท่านได้พระราชทานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทางคณะจะได้นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันในการทำงาน ประกอบกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่นำเสนอความรู้การทรงงานของพ่อหลวงด้วย เพื่อที่ว่าทางคณะจะได้นำหลักการทรงการของท่านไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันต่อไปครับผม”คุณปรีชา มุ่งกุ้ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล จ.กระบี่

879