คณะเข้าชม 27 มิ.ย. 61

วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสายไหม กรุงเทพฯ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จ.กระบี่ และโรงเรียนสามโคก จ.ปทุมธานี เข้าเรียนรู้พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ฐานต้นไม้แห่งการเรียนรู้ เดินชม ดม ชิม สมุนไพรนานาชนิดที่หลายคนมองเป็นเพียงวัชพืชเท่านั้น แต่น้องๆถึงกับต้องทึ่ง เมื่อพี่วิทยาการบอกเล่าถึงสรรพคุณของพืชแต่ละชนิด พร้อมตั้งใจจดบันทึกการใช้ประโยชน์เพื่อหวังนำไปใช้ในอนาคต ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ “พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม” รับรู้ถึงสถานการณ์ภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์ของสมุนไพรและพรรณไม้ท้องถิ่น ผ่านเทคโนโลยี แสง สี เสียงที่ทันสมัย เรียนรู้เรื่องราวการอนุรักษ์พันธุกรรมตามนิเวศน์ สู่การสานต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจลงมือปฏิบัติขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น ในวันนี้น้องๆได้กิ่งสำมะงาสมุนไพรที่ช่วยแก้หวัด บรรเทาอาการปวดข้อ แก้ฟกช้ำ หรือจะนำมาต้มน้ำอาบรักษาโรคผิวหนังกลากเกลื้อน และที่สำคัญน้องๆได้นำกลับไปปลูกที่บ้าน และนี่ถือเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สมุนไพรไทยให้น้องๆได้รู้จัก ได้ใช้ประโยชน์สามารถส่งต่อเรื่องราวดีๆให้แก่ครอบครัวและใกล้ตัวอีกด้วย

826