ร.ร.วัดเจ้ามูล ตามรอยพ่อ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 คณะครูพร้อมด้วยน้องๆจากโรงเรียนวัดเจ้ามูล กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ปทุมธานี ในหลักสูตรตามรอยพ่อ ร่วมคิด แก้โจทย์ปัญหา ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “รากฐานแห่งความมั่นคง” เรียนรู้ความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสรรพสิ่งในธรรมชาติล้วนมีหน้าที่ร่วมกัน เพื่อดำรงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน เพลิดเพลินกับการเดินป่ากลางวัน ป่ากลางคืน ภายใน “พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร” ส่งท้ายกิจกรรมชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส หนึ่งในบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1,155