เรียนรู้ชัด ปฏิบัติจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา โรงเรียนมามาร์ร่าจินดามณี คณะครูนักเรียนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร และบริษัทฟ้าสวย แทรเวล จำกัด นำโรงเรียนจำนงวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ปทุมธานี เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการ สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง เรียนรู้นิทรรศการภายในอาคาร ไม่ว่าจะเป็น“พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา”บอกเล่าเรื่องราวพระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตรและภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรไทย อาทิ นิทรรศการพระราชพิธีในวิถีเกษตรไทย นิทรรศการหลักการทรงงาน เรียนรู้การทรงงานของพ่อหลวงกว่า 23 ข้อ เพื่อน้อมนำไปใช้ในชีวิตการเรียน การทำงาน “พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม” รับรู้สถานการณ์ของเมล็ดพันธุ์ที่ประสบภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์ เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนัก และช่วยกันอนุรักษ์พันธุกรรมด้วยวิธีง่ายๆตามวิถีชีวิตตนเอง ตามด้วย “พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร” สนุก ตื่นเต้นกับการเดินชมป่ากลางวัน ป่ากลางคืน ท่ามกลางเสียงสัตว์ป่านานาชนิด เรียนรู้ชัด ปฏิบัติจริง “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง” เดินชมฐานการเรียนรู้ต้นแบบที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง เช่น เกษตรพอเพียงเมือง บ้านดิน บ้านฟาง สนุกสนานลงมือปฏิบัติทำนาดำ สัมผัสถึงความยากลำบากของอาชีพชาวนา เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงด้วยการนำองค์ความรู้ใหม่ๆ ประยุกต์ร่วมกับภูมิปัญญาเกษตรไทย สู่การทำนาในรูปแบบนาโยนกล้า ตื่นตา ตื่นใจ กับภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “ทรัพย์ดิน สินน้ำ” “ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส”

1,220