เกษตรยุคใหม่ ปลูกผักบนพื้นปูน

วันอาทิตย์ ที่15 เดือนกรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 14.00 น. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี จัดกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ในหลักสูตร “การปลูกผักบนพื้นปูน (เกษตรวิถีคนเมือง)” ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนมากมาในรูปแบบครอบครัว ชวนพี่ ชวนเพื่อนมาเรียนรู้ โดยส่วนใหญ่พักอยู่ในชุมชนเมือง แต่มีความสนใจในเรื่องการเกษตร มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ อีกทั้งรอบบ้านเป็นพื้นปูนซีเมนต์ จึงอยากเรียนรู้การทำเกษตรแบบคนเมือง เพื่อใช้ทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรียนรู้การปลูกผักบนพื้นปูนในวันนี้ถือว่าตอบโจทย์เป็นอย่างมาก วิทยากรยังเผยเคล็ดลับ เทคนิคการปลูกผักอินทรีย์อย่างไม่มีกั๊กอีกด้วย ร่วมพุดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ภาคการเกษตรทั้งปัญหาที่พบจากการปลูกผัก ผลไม้ร่วมแชร์ประสบการณ์และหาแนวทางการแก้ไข การเรียนรู้ในวันนี้สามารถที่ทำจริง เพราะช่วยกันลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน เกิดเป็นแรงผลักดัน จุดประกายความคิดในการทำการเกษตร เพื่ออยากเปลี่ยนแปลงตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตอกย้ำความสนุก มีสาระ จากบทสัมภาษณ์ตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

“…วันนี้เป็นโอกาสดีที่ผมได้มาศึกษาแนวดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ผมมาในวันนี้ผมมีลูกสาวและก็กินผักสลัดอยู่ตลอด บ้านที่อยู่ในปัจจุบันมีความเจริญเข้ามา การทำถนนทำให้พื้นที่บ้านที่เคยปลูกผักสวนครัวโดนถนนเข้ามา เราไม่สามารถที่ทำการเกษตรบนพื้นดินได้ เราก็ต้องปรับปรุงประยุกต์งานปลูกผักบนพื้นซีเมนต์ตรงตามวัตถุประสงค์ ผมก็จะนำไปปฏิบัติ....” คุณสมบูรณ์ อำพันพนารัตน์

“…ที่ได้มาอบรมในวันนี้ได้ความรู้ค่อนข้างจะเยอะ มีเทคนิคที่นำไปใช้ในชีวิตที่ลงมือทำจริงได้ เรามาในสถานที่จริง ประทับใจในส่วนที่เราไปใช้ประโยชน์ได้...”

2,336