3 ชม. สุข สนุก เรียนรู้เต็มที่

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ปทุมธานี ต้อนรับคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนกรพิทักษ์ จ. กรุงเทพฯ และโรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี 400 กว่าคน เข้าเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์ เรียนรู้อย่างเต็มที่ 3 ชั่วโมง กับกิจกรรมที่หลากหลายชม “พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” เรียนรู้พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทางด้านการเกษตร อาทิ หลักการทรงงาน 23 ข้อ วิธีคิด วิถีปฏิบัติ ที่น้องๆสามารถน้อมนำไปใช้ในชีวิตการเรียนได้ ถ่ายรูปบันทึกความทรงจำในโซนตลาดเก่าชาวเกษตร บ้างก็สวมบทบาทเป็นแม่ค้าขายผัก ขายส้มตำ ตื่นตา ตื่นใจทะลุจอชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “แผ่นดินของเรา” สะท้อนความเป็นมาของผืนแผ่นดินไทย สำนึกในความเสียสละ เลือดเนื้อของบรรพบุรุษ “ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส” จากบทประพันธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอนทั้งการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า สัมผัสกับไส้เดือนครั้งแรกทั้งตื่นเต้น และดีใจ เรียนรู้วิถีชีวิตภาคการเกษตรด้วยกิจกรรมที่สนุกสนาน ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติได้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

778