สุข สนุก เรียนรู้จากการลงมือทำ

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพฯ ประชาชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และบริษัทเบสโมเมนท์แทรฟเวิล นำนักเรียนโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ จ.สมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา“สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติจริง” เรียนรู้พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตใต้ดินที่ทั้งช่วยและทำลายต้นพืช เรียนรู้ความสำคัญของ “ลุงดิน”ผ่านภาพยนตร์ 360 องศา ใน “พิพิธภัณฑ์ดินดล” ชม“พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” จดบันทึกด้วยความตั้งใจ เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร สร้างความประทับใจ สัมผัสจินตนาการชมภาพยนตร์ 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” “แผ่นดินของเรา” และ“ทรัพย์ดินสินน้ำ” ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบด้วยเกมสร้างสรรค์ความคิด “รากฐานแห่งความมั่นคง” เรียนรู้ชัด ลงมือปฏิบัติจริง สนุกสนานกับการทำนาโยนกล้า ยืนเรียงบนคันนาพร้อมเพรียงโยนกล้าข้าว มุ่งมั่นตั้งใจกับการขยายพันธุ์พืชด้วยการควบแน่นเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชที่มีอัตราการรอดสูง ให้อาหารหมูแคระ หมูน้อยไซส์มินิที่เป็นที่สนใจจากน้องๆนักเรียนเป็นอย่างมาก ด้วยกิจกรรมที่มากมายตอบโจทย์ทุกการเรียนรู้ทำให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ได้รับทั้งความรู้ ความสนุก และความสุขอย่างครบครัน

906