ทต.บางบาล เข้าค่ายวิถีพอเพียง

วันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี จัดค่ายการเรียนรู้ ค่ายวิถีพอเพียง โดยมีน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนจุฬามณี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชาชน จากเทศบาลตำบลบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ หลากหลายวัยที่แตกต่างแต่มีความสนใจเดียวกันในเรื่องราวของศาสตร์พระราชาเข้าร่วมเรียนรู้ตลอด 1 คืน 2 วัน ผ่านกิจกรรมมากมาย เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ อาทิ การเพาะถั่วงอกในขวดพลาสติก ปลูกผัก 1 ตารางเมตร เพาะเห็ดฟางในตะกร้า เทคนิคการปรุงดินที่เหมาะกับพืชแต่ละชนิด ระดมความคิดความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม สร้างความรับรู้ ความเข้าใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเล่นเกมสร้างสรรค์ความคิด เกมรากฐานแห่งความมั่นคง ชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ พบกับความมหัศจรรย์ของพันธุกรรมที่รังสรรค์ปัจจัย 4 อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตื่นตา ตื่นใจ กับภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส ทิ้งท้ายด้วยบทสัมภาษณ์ความรู้สึกจากตัวแทนผู้เข้าค่ายการเรียนรู้

...สนุกมากครับ ได้ความรู้เรื่องเพาะเห็ดในตะกร้า ได้เรียนรู้เรื่องการปลูกผัก ปุ๋ยหมัก และการพัฒนาดินครับ... น้องไอซ์ ด.ช.ภูวเนตร ยาประยงค์

...สิ่งที่หนูได้รับ เช่น การปลูกผัก 1 ตารางเมตร การปรับสภาพของดิน ซึ่งมันสามารถไปปรับใช้ที่โรงเรียนได้... น้องกล้วย ด.ญ.กนกวรรณ เกิดวัน

987