ศาสตร์ของพระราชา สู่การลงมือทำ

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ปทุมธานี ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จ.ปทุมธานี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.ปทุมธานี โรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพฯ โรงเรียนบุญจิตวิทยา จ.ชลบุรี และโรงเรียนเลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ปทุมธานี ผ่านกระบวนการสุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติจริง เรียนรู้เต็มที่ด้วยกิจกรรมเรียนรู้มากมายทั้งพิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้นิทรรศการหลักการทรงงาน น้อมนำหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อยึดเป็นแบบอย่างในการทำงาน นิทรรศการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์แห่งพระราชาที่อยู่กับคนไทยมาแล้วกว่า 44 ปี ผ่านนิทรรศการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ทุกกลุ่มวัย นิทรรศการพระราชพิธีในวิถีเกษตรไทย พระราชพิธีที่สร้างขวัญและกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่เกษตรกร ชม “พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร” แอบซุ่มดูสัตว์ป่านานาชนิดที่มากินผลของต้นไทร สร้างความเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีฉายภาพโฮโลแกรม ชม “พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” ตื่นตา ตื่นใจ กับภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติไม่ว่าจะเป็น “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” “ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส” และ“เมล็ดสุดท้าย” สนุกสนานกลางทุ่งลงมือทำนาทั้งในรูปแบบนาดำและนาโยนกล้า

997