นักเรียน เรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนกอบวิทยา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี จ.ชลบุรี โรงเรียนธัญวิทย์ จ.ปทุมธานี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม โรงเรียนวัดมเหยงค์ จ.อยุธยา และเทศบาลตำบลเสาธงหิน จ.นนทบุรี นำนักเรียนโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกษตรฯในวันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้ที่หลากหลายใน “พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร” เรียนรู้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การเกื้อกูลกันของสิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์ป่าน้อยใหญ่และมวลมนุษย์ พาเด็กๆ ชมโลกใต้ดินไปพูดคุยกับพี่ไส้เดือน มุดกระจกส่องดูการจำลองความแตกต่างของประเภทดินที่ส่งผลต่อต้นพืชภายใน “พิพิธภัณฑ์ดินดล” ชม “พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” สนุกสนานกับการเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรที่ประยุกต์นำความรู้เทคโนโลยี มาใช้ในภาคการเกษตร ย้อนยุคสวมบทบาทตัวเองเป็นเจ้าของร้านกาแฟ เรียนรู้วิถีชีวิตสมัยคุณตา คุณยาย ผ่านเรื่องเล่าตลาดเก่าชาวเกษตร นั่งรถสุดชิลชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง พร้อมลงมือปฏิบัติช่วยกันปลูกผักกางมุ้งหนึ่งในฐานเรียนรู้ด้านนอกอาคารที่น้องๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับทุกช่วงวัยการเรียนรู้ทำให้พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต

823