“เด็กประถม” เรียนรู้ศาสตร์พระราชา

วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 โรงเรียนไตรราชวิทยา จ.อยุธยา และโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา จ.ปทุมธานี เข้าเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการลงมือปฏิบัติปลูกข้าวในวงบ่อซีเมนต์ เดินชมบ้านดิน บ้านฟาง บ้านสร้างจากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถอยู่อาศัยได้ ชมฐานการเรียนรู้ 1 ไร่ พอเพียง ตื่นเต้นสุดๆเมื่อพบกับลูกหมูที่น่ารักร้องทักทายเด็กๆด้วยความเคยชิน สนุกสนานกับการปั่นจักรยานรดน้ำผัก เฮฮาลั่นทุ่งโยนต้นกล้าลงแปลงอย่างพร้อมเพียง ล้างมือสลัดโคลนชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา แหล่งรวบรวมนิทรรศการสะท้อนพระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร สร้างความตื่นตา ตื่นใจไม่แพ้กันกับภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องทรัพย์ดิน สินน้ำ

833