เกษตรนอกห้องเรียน

วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 และโรงเรียนสยามสามไตร เข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เดินทางออกมาหาความรู้นอกห้องเรียน ผ่านกระบวนการสุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง ชม“พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา”สะท้อนพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตรและภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรไทย ยกมือตอบคำถามในนิทรรศการหลักการทรงงาน เรียนรู้การทรงงานของพ่อหลวงกว่า 23 ข้อ เพื่อน้อมนำไปใช้ในชีวิตการทำงาน สนุกสนาน นั่งเรือยิ้มแย้มแก้มปริกับการเล่นเครื่องดนตรีผ่านโซนนิทรรศการหัวใจใฝ่เกษตร เดินตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ใน “พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม” บอกเล่าเรื่องราวการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามนิเวศ เรียนรู้ชัดปฏิบัติจริงลงมือช่วยกันขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น หนึ่งในแนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจุดเริ่มต้นสิ่งดีๆที่น้องๆสามารถทำได้ ตื่นตา ตื่นใจชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” “ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส” และ “ทรัพย์ดิน สินน้ำ” 3 ใน 6 เรื่องยอดฮิตของทางพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

715