ยิ้มสดใสกลางแดดจ้า

สานต่อความพอเพียงไปพร้อมกับคณะคุณครูและน้องๆ จากโรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนประชาอุปถัมถ์ โรงเรียนวัดสระสี่มุม และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การดำเนินชีวิตให้กับผู้ที่เข้ามาเรียนรู้จากนิทรรศการที่จัดแสดงไว้ทั้งพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ชมต้นแบบแปลงการทำเกษตรในพื้นที่จำกัด ลงมือฝึกปฏิบัติการปลูกผักบนพื้นปูนและสนุกกับการทำนาโยนกล้าบริเวณพิพิธภัณฑ์เกษตรเศษฐกิจพอเพียง ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกันเป็นทีมจากกิจกรรมรากฐานแห่งความมั่นคง ที่สะท้อนเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุมค่าผ่านแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้น้องๆ เข้าใจและนำกลับไปใช้พัฒนาตนเอง เป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกับทรัพยากรธรรมชาติในพิพิธภัณ์ป่าดงพงไพร ผจญภัยในโลกใต้ดิน ทำความรู้จักกับมวลมิตรสหายที่ใช้ดินเป็นบ้านผ่านภาพยนตร์แอนิเมชั่น 4 มิติ ภายในพิพิธภัรฑ์ดินดล สนุกกับนิทรรศการในโซนหัวใจไฝ่เกษตรและตลาดเก่าชาวเกษตรภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ตื่นตาตื่นใจกับภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” “เมล็ดสุดท้าย” และ “ทรัพย์ดินสินน้ำ” ในโรงภาพยนตร์ 3 มิติ ที่บรรจุผู้ชมได้ถึง 180 ที่นั่ง

971