เรียนรู้ได้ทุกวัยด้วยหัวใจพอเพียง

ยินดีต้อนรับคณะน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนสุขฤทัย โรงเรียนวัดนวลนรดิส โรงเรียนประชาบำรุง โรงเรียนอำนวยศิลนป์ และคณะเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ เข้าเรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีให้เลือกมากกว่า 10 หลักสูตร ซึ่งในวันนี้แต่ละคณะได้เที่ยวชม ในเส้นทางพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ลงมือปฏิบัติการทำนาโยนกล้า สนุกกับการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เรียนรู้การขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น ตามรอยการทรงงานและ ชื่นชมพระปรีชาสามารถในหลวง รัชกาลที่ 9 ภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ผจญภัยไปพร้อมๆ กับสัตว์น้อยใหญ่ที่แอบอิงอาศัยใน พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร เพิ่มเติ่มความสนุกก่อนขึ้นรถกลับกับการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา" "ทรัพย์ดินสินน้ำ" และ"ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส" 3 เรื่อง 3 สไตล์

870