ก้าวตามรอยเท้าแห่งการพัฒนา

ยินดีต้อนรับน้องจากโรงเรียนวัดธรรมศาลา และโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกุล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดความดีและสานต่อเรื่องราวกษัตริย์นักพัฒนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย ซึ่งวันนี้น้องๆ แต่ละโรงเรียน ได้เรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านการลงมือปฎิบัติจริงด้วยตนเองที่บริเวณพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง "นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง" พร้อมเข้ามาเดินตามรอยก้าวย่างแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ศึกษาโครงการในพระราชดำริของพ่อ ผ่านการชมนิทรรศการภายใน "พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา" และสนุกสนานกับการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ หลากเรื่องหลากเรื่องหลายรส

ร่วมกันเรียนรู้และเดินตามรอยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตรของพระองค์ท่าน ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านกระบวนการหลักสูตรโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมและการเรียนรู้ให้เลือกหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของเยาวชนทุกช่วงวัย สัมผัสบรรยากาศการทำเกษตรในวิถีคนเมือง ที่ไม่ว่าจะมีพื้นที่จำกัดแค่ไหนก็เนรมิตให้เป็นสวนผักคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษได้ ลงมือทำจริง เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตในทักษะด้านการเกษตร "การทำนาโยนกล้า" "การขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น" "การปลูกผักบนพื้นปูน" บริเวณพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างทักษะกระบวกการคิดวิเคราะห์ให้กับตนเองและเพื่อนร่วมทีม ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด

ชมนิทรรศการเรื่องราวของพ่อ ที่จัดแสดงไว้อย่างสมสมัยภายใน "พิพิธภัณฑ์ในหลวรักเรา" ตื่นเต้นกับความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชพรรณนานาชนิดที่เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในพิพิธภัณฑ์ "มหัศจรรย์พันธุกรรม" และสนุกสนานไปกับการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ หลากหลายรสชาติ ที่สอนให้ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องความพอเพียงตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9

719