สนุกกับการเรียนรู้เกษตรพอเพียง

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกันเรียนรู้และเดินตามรอยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตรของพระองค์ท่าน ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านกระบวนการหลักสูตรโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมและการเรียนรู้ให้เลือกหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของเยาวชนทุกช่วงวัย

สัมผัสบรรยากาศการทำเกษตรในวิถีคนเมือง ที่ไม่ว่าจะมีพื้นที่จำกัดแค่ไหนก็เนรมิตให้เป็นสวนผักคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษได้ ลงมือทำจริง เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตในทักษะด้านการเกษตร "การทำนาโยนกล้า" "การขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น" "การปลูกผักบนพื้นปูน" บริเวณพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างทักษะกระบวกการคิดวิเคราะห์ให้กับตนเองและเพื่อนร่วมทีม ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด

ชมนิทรรศการเรื่องราวของพ่อ ที่จัดแสดงไว้อย่างสมสมัยภายใน "พิพิธภัณฑ์ในหลวรักเรา" ตื่นเต้นกับความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชพรรณนานาชนิดที่เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในพิพิธภัณฑ์ "มหัศจรรย์พันธุกรรม" และสนุกสนานไปกับการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ หลากหลายรสชาติ ที่สอนให้ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องความพอเพียงตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9

797