จะวัยไหนๆ ก็เรียนรู้ได้ไม่มีที่สิ้นสุด

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี กรมทรัพยากรธรณี นักเรียน นักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสระบุรี จังหวัดสระบุรี น้องๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดสวาย โรงเรียนอุดมศึกษา โรงเรียนสตรีอ่างทอง และโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี เรียนรู้เส้นทางความพอเพียงตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9 ผ่านการเข้าร่วมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีกิจกรรมให้เลือกเรียนรู้อย่างหลากหลาย

ชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา สะท้อนภาพการทรงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ให้ทุกคนได้ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาภาคการเกษตรของพระองค์ เรียนรู้ความสำคัญของสมุนไพรและพรรณไม้พื้นบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม ผจญภัยในพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพรชมความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ที่แอบอิงอาศัยร่มไม้เป็นบ้าน สนุกมีสาระกับการเรียนรู้การทำเกษตรในแบบวิถีพอเพียงจากการลงมือทำจริง “การปลูกผักบนพื้นปูน” การทำนาโยนกล้า” “การทำน้ำหมักชีวภาพ” พร้อมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่รวบรวมองค์ความรู้การทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเชิงประจักษ์ไว้บนพื้นที่กว่า 374 ไร่ ตื่นเต้น เพลิดเพลิน กับการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ที่มีให้เลือกชมกว่า 6 เรื่อง

707