ตามรอยเส้นทางแห่งการพัฒนา ร.๙

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ยินดีต้อนรับชมรมจิตอาสาจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ บุคลากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาจากกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตร “ตามรอยพ่อ” ซึ่งส่งเสริมผู้เข้าร่วมเรียนรู้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน้อมนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน

โดยวันนี้ชมรมจิตรอาสาจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์และบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้เข้าชมความหลากหลายของพันธุกรรมพืชผักและสมุนไพรท้องถิ่นของภูมิภาคต่างๆ พร้อมกับเรียนรู้กระบวนการอนุรักษ์พันธุกรรมที่เราสามารถนำองค์ความรู้กลับไปปฏิบัติได้เองที่บ้าน ใน “พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม” ตามรอยเส้นทางการทรงงานในหลวง รัชกาลที่ 9 และชมนิทรรศการเรื่องราวของศูนย์การศึกษาพัฒนาทั้ง 6 ศูนย์ศึกษา ตามแต่ละภูมิภาค ที่รวบรวมองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาปัญหาในพื้นที่ของภูมิภาคนั้นๆ ไว้ให้ทุกคนได้ศึกษา ภายใน “พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” และเพลิดเพลินกับการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย

สำหรับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ในวันนี้น้องๆ ได้สนุก ไปพร้อมกับเรียนรู้ทักษะและหลักสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนรู้ให้กับมนุษย์จากกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “สื่อสารสร้างสรรค์” ที่นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างหลักคำสอน “สุ จิ ปุ ลิ หัวใจนักปราชญ์” มาเป็นข้อคิดดีๆ ให้น้องๆ ได้นำกลับไปพัฒนาตนเอง พร้อมกับเรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของในหลวง รัชกาลที่ 9 ผ่านการชมนิทรรศการ “นวัตกรรมของพ่อ” และ “ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง” สนุกส่งท้ายกิจกรรมในวันนี้ด้วยการชมภาพยนตร์แอนนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “ทรัพย์ดินสินน้ำ” ซึ่งสะท้อนความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้อยู่คู่กับชุมชน เพื่อเป็นแหล่งหาอยู่ หากินให้กับคนรุ่นหลัง ภายใน “พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา”

654