สนุกสร้างสรรค์ ลงมือทำ นำไปต่อยอด

สนุกหรรษา สุขอุรารับลมเย็นกับเกษตรตัวน้อยๆ จากโรงเรียนวัดบ่อนันทวิทยา เรียนรู้การทำเกษตรอย่างสร้างสรรค์ จากลงมือทำด้วยตัวเอง ผ่านการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ "สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง" ในหลักสูตร "พอดีพอเพียง" ระยะเวลาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง ในวันนี้น้องๆ อนุบาล 1และ 2 ได้เรียนรู้การสร้างบ้านจากดินในฐาน "บ้านดินบ้านฟาง" พร้อมกับชมรูปแบบการปลูกผักที่หลากหลาย เหมาะกับเด็กๆ วัยเรียนรู้ในพื้นที่ "เกษตรเมือง" เติ่มเต็มประสบการณ์การทำเกษตรจากการลงมือทำนาด้วยตนเอง เบิกบานกับบรรยากาศตลาดเก่าที่เด็กๆ ได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ตัวเองในวัยเยาว์ พร้อมกับเรียนรู้การวางรากฐากในกับตนเองในการดำเนินชีวิต ผ่านพี่ดอกทานตะวันกับพี่ไผ่รวกจากการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง "ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส"

ช่วงบ่่ายร่วมเดินตามรอยความพอเพียงกับคณะเจ้าหน้าที่และประชาชนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเดินทางกลับจากการเข้าร่วมงาน "อุ่นไอรักคลายความหนาว" ณ ลานพระราชวังดุสิต

ซึ่งในวันนี้ทางคณะได้เข้าเรียนรู้พระอัจฉริยภาพในหลวง รัชกาลที่ 9 ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตร "ตามรอยพ่อ" โดยใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ 2 ชั่วโมง จากการชมนิทรรศการภายใน "พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา" ซึ่งสะท้อนเรื่องราวการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ให้ประชาชนได้น้อมนำไปใช้กับชีวิตประจำวัน ต่อด้วยการศึกษาความสำคัญของพันธุกรรมพืชพื้นบ้านไทยจากทั่วทุกภูมิภาคที่จัดแสดงไว้ภายใน "พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม" พร้อมปิดท้ายด้วยการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา" ก่อนเดินทางกลับ

568