พอดี พอเพียง พอใช้ พอใจตน

เรียนรู้ความพอเพียง ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความสุขที่ยั่งยืนและมั่นคงในการดำเนินชีวิต กับคณะ น้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต และน้องๆ จากโรงเรียนวัดทรงธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ

สำหรับวันนี้น้องอนุบาลตัวน้อยจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต ได้เข้าร่วมเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตร “นวัตกรรมของพ่อ” ซึ่งน้องๆ ได้สนุกไปกับการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น นวัตกรรมการขยายพันธุ์พืชในรูปแบบของการปักชำโดยที่ไม่ต้องรดน้ำกิ่งพันธุ์ที่นำมาปักชำ 1 เดือน พร้อมกับช่วยลดต้นทุนในการดูแลรักษา และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนั้นน้องๆ ยังได้เดินเที่ยวชมในพื้นที่ตัวอย่างการทำเกษตรบนพื้นที่จำกัด ฐานการเรียนรู้ “1 ไร่ พอเพียง” พื้นที่การเรียนรู้การทำเกษตรที่เด็กๆ ได้ตื่นตาตื่นใจกับครอบครัวหมูหลุม พี่ๆ ไก่ไข่อารมณ์ดี และคาราวานพี่เป็ดไล่ทุ่ง

เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “รากฐานแห่งความมั่นคง” กับน้องๆ โรงเรียนวัดทรงธรรม ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่น้องๆ จะได้รับความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกจากการเล่นเกมเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดและการวางแผนการทำงานเป็นทีมกับเพื่อนๆ ไม่เพียงเท่านั้น น้องๆ ยังได้ความรู้เรื่องและแนวคิดการทำงานจากนิทรรศการ “หลักการทรงงาน” นิทรรศการที่เล่าถึงหลักการที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงใช้และทรงปฏิบัติอยู่เป็นประจำในการทรงงาน โดยเฉพาะในการดำเนินการโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ พร้อมกับสนุกสนานไปกับบรรยากาศของชุมชนตลาดเก่า ความสำคัญของร้านค้าต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนตลาดเก่า ซึ่งน้องๆ หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ความสำคัญของร้านค้าแต่ละร้านมาก่อน

สนุกกันต่อกับน้องๆ โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกับการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ ที่ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงความรักความห่วงใยที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 มีต่อประชาชนของพระองค์ท่านเรื่อยมา ศึกษาแนวคิดการใช้ชีวิตบนเส้นทางแห่งความพอเพียงจากเกษตรกรต้นแบบและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินผู้ที่น้อมนำเอาคำสอนของในหลวง รัชกาลที่ 9 ไปปรับใช้กับตนเอง ครอบครัว และขยายผลสู่ชุมชนของตนเองจากนิทรรศการ “น้อมนำคำพ่อสอน” เรียนรู้และเข้าใจกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่จากนิทรรศการ “ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง” พร้อมกับลงมือปฏิบัติการปลูกผักบนพื้นปูน บริเวณฐานการเรียนรู้ “เกษตรเมือง” ซึ่งเป็นหนึ่งในการการเรียนรู้ที่อยู่บริเวณพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

681