ครบครันสารพันเกษตรพอเพียง

เรียนรู้สร้างสรรค์ สนุกครบครันเรื่องเกษตรพอเพียง กับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนหอวัง และน้องๆ จากโรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต ผ่านการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีกิจกรรมดีๆ ด้านการเกษตรที่เหมาะกับน้องๆ ทุกวัย ได้เข้าร่วมเรียนรู้อย่างหลากหลายที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

การทำนาอินทรีย์ด้วยตนเองจากการเข้าร่วมเรียนรู้ ในหลักสูตร “ตามรอยพ่อ กษัตริย์ เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งน้องๆ ได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจัดเต็มกันตลอดทั้งวัน โดยในวันนี้น้องๆ ได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ 9 จากพี่ๆ วิทยากรที่พาน้องๆ เข้าชมนิทรรศการหลักการทรงงานและนิทรรศการวิถีเกษตรของพ่อ หรรษากับวิถีชีวิตของคนในชุมชนตลาดเก่าพื้นที่การแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรของคนในชุมชนจากนิททรศการ “ตลาดเก่าชาวเกษตร” ผ่อนคลายได้ความรู้กับเกมสนุกๆ ที่สอดแทรกแนวคิดการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในเข้ากับวิถีชีวิตของตนเองจากกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “รากฐานแห่งความมั่นคง” เฮฮากันลั่นทุ่งในกิจกรรมฝึกปฏิบัติ “การทำนาดำและนาโยน” ด้วยตนเอง เปลือนบ้าง เลอะบ้าง แต่ได้ประสบการณ์และความรู้ ชมแปลงเกษตรสาธิต “1 ไร่ พอเพียง” เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้เรื่องการทำเกษตรผสมผสานเพื่อการพึ่งตนเอง

นั่งรถรางนำชมไปสนุกกับการเรียนรู้เกษตรพอเพียงผ่านการลงมือทำจริงด้วยตนเองกับน้องๆ อนุบาลจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต ตลอดครึ่งวันเช้าผ่านหลักสูตร “นวัตกรรมของพ่อ” โดยเด็กๆ ได้ช่วยกันลงมือฝึกปฏิบัติ “การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า” ด้วยตนเอง พร้อมกับชมฐานการเรียนรู้ “เกษตรเมือง” พื้นที่ตัวอย่างการทำเกษตรบนพื้นปูนและการประยุกต์วัสดุเหลือใช้มาเป็นภาชนะปลูกผัก และเดินสำรวจแปลงเกษตรผสมผสาน “1ไร่ พอเพียง” เพื่อเรียนรู้การทำเกษตรพึ่งตนเองจากพี่วิทยากรใจดี

708