ลูกเสือ-เนตรนารี เรียนรู้ศาสตร์ความพอเพียง

เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ผ่านหลักสูตร ตามรอยพ่อ ซึ่งเป็น 1 ใน 14 หลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กับน้องๆ ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบางกะปิ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

สำหรับวันนี้น้องๆ ลูกเสือและเนตรนารีจากโรงเรียนบางกะปิได้เรียนรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการร่วมสนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิดที่น้องๆ ได้ร่วมกันสนุกกับการเล่นกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆ จากพี่ๆ วิทยากรพาน้องๆ ชมนิทรรศการภายในพิพิธภัรฑ์ในหลวงรักเรา ในโซนตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง โซนน้อมนำคำพ่อสอน โซนตลาดเก่าชาวเกษตร โซนนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และโซนหลักการทรงงาน พร้อมกับเรียนรู้การขนายพันธุ์พืชแบบควบแน่นจากวิทยากรมากความสามารถ ปิดท้ายความสนุกด้วยการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” ก่อนเดินทางไปเข้าค่ายลูกเสือ

843