โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี

วันที่ 25 มกราคม 2562 คณะอาจารย์และน้องๆ เดินทางถึงพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ หลักสูตร 9 “ค่ายต้นกล้าพอเพียง” เริ่มต้นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด "เชือกเจ้าปัญญา" เรียนรู้การแก้ปัญหาจากจุดเล็ก สู่การพัฒนาตามลำดับขั้น สนุกสนานกับกิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์โดยแบ่งกลุ่มการเรียนรู้เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันตลอดค่ายการเรียนรู้ในครั้งนี้ เรียนรู้ความหลากหลายของพันธุ์พืชนานาชนิดผ่านนิทรรศการพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม ศึกษาความสำคัญของพันธุกรรมพืชที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ชมพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของสรรพชีวิตทุกชนิด เรียนรู้จากทฤษฎีเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงกับฐานการเรียนรู้บ้านนวัตกรรมพลังงาน 1 ไร่พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ผักคุณภาพในโรงเรือน พร้อมลงมือปฏิบัติจริงกับฐานการเรียนรู้การสร้างบ้านดิน การปลูกผัก 1 ตรม. การขยายพันธุ์พืช(ควบแน่น) สนุกสุดมันไปกับการลงมือทำนาดำและนาโยนกล้า รุ่งเช้าของวันสุดท้ายเพิ่มพลังด้วยการทานข้าวเช้าก่อนไปตะลุยกิจกรรมที่เตรียมไว้มากมาย พร้อมกับเริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “สื่อสารสร้างสรรค์” “แม่น้ำร่วมใจ” และ “แผ่นเจ้าปัญหา” แต่ละกิจกรรมล้วนเป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะในการดำรงชีวิตปัจจุบัน ปิดท้ายค่ายการเรียนรู้ด้วยการเข้าชมเรื่องราวความรักของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย พร้อมกับชมภาพยนต์การตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ "เรื่องไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส" และ”เรื่องเมล็ดสุดท้าย”ภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ส่งท้ายความประทับใจก่อนเดินทางกลับ พร้อมกับจุดประกายไฟแห่งการเรียนรู้ด้วยการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอด 3 วัน 2 คืน ที่ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในค่ายการเรียนรู้”ต้นกล้าพอเพียง” ครั้งนี้

709