เด็กน้อยวัยใส พร้อมใจมาทำเกษตร

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตอนรับเด็กๆ วัยน่ารักจากโรงเรียนสาธิตละอองอุทิศ และโรงเรียนอินทุสุต เข้ามาร่วมเรียนรู้การทำเกษตรวิถีพอเพียงผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง “สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง” จากการลงมือทำจริงด้วยตนเอง เพื่อฝึกฝนทักษะการทำเกษตรและเติมเต็มประสบการณ์ความสนุกกับเพื่อนในชั้นเดียวกัน ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

สนุกกันทั้งวันกับน้องๆ จากโรงเรียนสาธิตละอองอุทิศ ในหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง “ตามรอยพ่อ กษัตริย์ เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง” ในเวลา 5 ชั่วโมงเต็ม เริ่มด้วยกิจกรรมเบาๆ ชิลๆ กับการเดินชมนิทรรศการในฐานการเรียนรู้ เรือนไทย 4 ภาค ซึมซับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนแต่ละภูมิภาคผ่านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่อยู่อาศัย แวะทักทายพี่ๆ เป็ดเทศ ที่กำลังเดินหาอาหารกินในพื้นที่แปลงเกษตร 1 ไร่ พอเพียง ได้เวลาสนุกกับการลงมือปฏิบัติ “บ้านดิน” วิธีการสร้างที่อยู่อาศัยโดยพึ่งพิงธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัว

ย้อนเวลามาเป็นวัยใส วัยเรียนรู้ กับน้องๆ จากโรงเรียนอินทุสุต กับการทำบ้านดิน หนึ่งในกิจกรรมในหลักสูตรการเรียนรู้ “พอดีพอเพียง” ที่ใช้เวลา 3 ชั่วโมง โดยในวันนี้น้องๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวการทำเกษตรพอเพียงตามทฤษฎีใหม่ ผ่านเกมสนุกๆ ใน “พิพิธภัณฑ์กษัตริย์ เกษตร” ผจญภัยในโลกของเมล็ดพันธุ์นานาชนิด ที่จัดแสดงประกอบแสง สี เสียง ภายใน “พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม” ลงมือเรียนรู้การทำบ้านดินด้วยตนเองตั้งแต่ขั้นต้นการเตรียมดินตลอดจนการฉาบผนังบ้านดินด้วยฝุ่นดินสีต่างๆ

672