สนุกกับการเรียนรู้เกษตรสร้างสรรค์กับ เด็กๆ น้องๆ ร.ร. หนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล)

เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในระยะเวลา 3 ชั่วโมง กับน้องๆ จาก โรงเรียนหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) ในหลักสูตร “พอดี พอเพียง” เริ่มต้นการเรียนรู้ในบรรยากาศชิวๆ ด้วยการเดินชมฐานการเรียนรู้บริเวณพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง “1 ไร่พอเพียง และการทำนานาโยนกล้า” ต่อด้วยการเรียนรู้เทคนิคและลงมือปฏิบัติการปลูกผักอินทรีย์คุณภาพกับกิจกรรม “การปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน” พร้อมกับเข้าชมนิทรรศการ “เกษตรถิ่นไทย” เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนแต่ละภูมิภาคผ่านผลผลิตทางการเกษตร และ นิทรรศการ “ตลาดเก่าชาวเกษตร” สถานที่พบปะและแลกแปลี่ยนสินค้าของคนในชุมชนภายใน “พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” ปิดท้ายรอยยิ้มและความสนุกผ่านการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “ทรัพย์ดิน สินน้ำ”

539