img
  • img

จันผา

  • จันผา
  • จันทน์ผา จันทน์ผา ลักกะจันทน์ จันแดง จันทร์แดง
  • Dracaena loureir Gagnep

  • AGAVACEAE

Botanical Characteristics

  • เป็นไม้พุ่มขนาดกลางหรือเป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 1.5-4 เมตร ต้นโตเต็มที่อาจมีความสูงถึง 17 เมตร เปลือกต้นเป็นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอมเทา แตกเป็นร่องตามยาว ไม่มีกิ่งก้าน ใบจะออกตามลำต้น มักพบขึ้นตามป่า ภูเขาหินปูนสูง ๆ และมีแสงแดดจัด

  • ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับกับถี่ ๆ ที่ปลายกิ่ง ลักษณะของใบเป็นรูปยาวรีขอบขนาน หรือเป็นรูปแถบยาวแคบ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น ขอบใบเรียบ กว้างประมาณ 4-5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 45-80 เซนติเมตร เนื้อใบหนากรอบ โคนใบจะติดกับลำต้นหรือโอบคลุมลำต้น ไม่มีก้านใบ

  • ดอกออกเป็นพวงช่อขนาดใหญ่ตามซอกใบและที่ปลายยอด ช่อจะโค้งห้อยลง มีความยาว ประมาณ 45-100 เซนติเมตร มีดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมากหลายพันดอก ดอกเป็นสีขาวนวล หรือขาวครีม ดอกมีกลิ่นหอม ตรงกลางมีจุดสีแดงสด กลีบดอกมี 6 กลีบ ดอกขนาด 0.7-1 เซนติเมตร ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดิอนสิงหาคม

  • ออกผลเป็นช่อพวงโต ผลเป็นผลสดทรงกลมขนาดเล็ก อยู่รวมกันเป็นพวง ขนาด 1 เซนติเมตร ผิวผลเรียบ ผลอ่อนเป็นสีเขียวอมสีน้ำตาล ผลแก่เป็นสีแดงคล้ำ ภายในผลมีเมล็ดเดียว

  • ช่วยแก้ไข้ตัวร้อนและช่วยแก้กระหายน้ำ

Related Tree