ครูยุคใหม่ หัวใจพอเพียง รุ่น 3

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ต้อนรับผู้บริหาร คุณครู อาจารย์ จากสถานศึกษาต่างๆ ที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการครูยุคใหม่ สืบสาน ต่อยอด เกษตรมีชีวิตที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร รุ่นที่ 3" โดยมีนายชัยวัฒน์ เทพทวี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการเป็นผู้แทน กล่าวต้อนรับและแนะนำภาพรวมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งวันนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วม 10 หน่วยงาน โดยเข้าชมนิทรรศการทั้งพิพิธภัณพ์ภายในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง คือ พิพิธภัณฑ์กษัตริย์ เกษตร พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา และฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง คณะครูต่างประทับใจกับกิจกรรมที่ทางโครงการจัดขึ้นในครั้งนี้ และสนใจนำนักเรียนมาเข้าร่วมหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในรูปแบบค่ายการเรียนรู้และทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

717