สืบสานงานของพ่อ ผ่านการเรียนรู้และลงมือทำ

น้องๆและคุณครู โรงเรียนเจนอยุธยา เข้าร่วมหลักสูตรการเรียนรู้ “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดทั้งวัน โดยการชมนิทรรศการเกษตรพอเพียงเมือง บ้านดิน บ้านฟาง 1ไร่พอพียง และ สนุกสนานกับการลงมือปฏิบัติการทำนาดำและนาโยนกล้า นอกจากนี้ยังเข้าชมพิพิธภัณฑ์ดินดล ได้เรียนรู้เรื่องราวของดินกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดิน และชมภาพยนตร์3มิติ เรื่องเมล็ดสุดท้าย ปิดท้ายด้วยการตามรอยในหลวงรัชกาลที่9 โดยนำหลักการทรงงานมาใช้ในการแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “เชือกเจ้าปัญญา”

692