รากฐานชีวิตที่มั่นคง เริ่มต้นที่พอเพียง

สำนักงานเขตมีนบุรี นำน้องๆ จากสภาเด็กและเยาวชน เดินตามรอยความพอเพียงเพื่อน้อมนำคำสอนของในหลวง รัชกาลที่ 9 ไปปรับใช้กับตนเอง ในหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง "สืบทอดพระราชปณิธาน กษัตริย์ เกษตร" โดยใช้ระยะเวลา 3 ชั่วโมง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งน้องๆ ต่างได้สนุกกับการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา" ที่ถ่ายทอดเรื่องราวการทรงงานของกษัตริย์ผู้เป็นที่รักของคนไทยทุกคน ต่อด้วยการชมพระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่สะท้อนภาพสิ่งประดิษฐ์ในนิทรรศการ "นวัตกรรมของพ่อ" ทำความรู้จักกับกลุ่มบุคคลที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับตนเองและชุมชน จนก่อให้เกิดความมั่นคงในการดำเนินชีวิตจากการชมนิทรรศการ "น้อมนำคำพ่อสอน" และเรียนรู้แนวคิดการทรงงานทั้ง 23 ข้อ ที่น้องๆ เยาวชนสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันจากนิทรรศการ​ "หลักการทรงงาน" พร้อมร่วมกันทำกิจกรรม​สร้างสรรค์​ความคิด "รากฐาน​แห่ง​ความ​มั่นคง" ที่สอดแทรก​ข้อคิดปรัชญา​เศรษฐกิจ​พอเพียง​ให้น้องๆ ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับการฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น

661