แม่พิมพ์ของชาติ สืบสานปณิธานความพอเพียง

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ต้อนรับคณะคุณครู 150 ท่าน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง ผ่านหลักสูตร "พอดีพอเพียง" ซึ่งมีระยะเวลาในการเรียนรู้ 3 ชั่วโมง โดยวันนี้คณะคุณครูได้ร่วมกันสานต่อศาสตร์ของพระราชาจากการชมฐานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ซึ่งฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่คณะคุณครูได้เข้าชม คือ ฐานการเรียนรู้ 1 ไร่ พอเพียง และฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง โดยทั้ง 2 ฐานการเรียนรู้นั้น เป็นฐานต้นแบบสาธิตการทำเกษตรที่มีวัสดุและพื้นที่จำกัด จากนั้นทางคณะคุณครูได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติการปลูกผักคอนโดด้วยตนเอง ต่อด้วยการชมนิทรรศการภายใน "พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม" เพื่อศึกษาความหลากหลายของพันธุกรรมสมุนไพร ผักพื้นบ้าน ของไทยทั้ง 4 ภูมิภาค สานต่อพระราชปณิธานความพอเพียงเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการชมนิทรรศการวิถีเกษตรของพ่อและนิทรรศการนวัตกรรมของพ่อภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พร้อมทั้งชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา" ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 และความรักที่พระองค์ท่านมีต่อพสกนิกรไทยมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์

822