2 วันจัดเต็ม เกษตรพอเพียงตามศาสตร์พระราชา

วันที่ 10 และ 11 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จ.นครปฐม นำคณะครู กลุ่มสตรี และผู้นำชุมชน ร่วมสืบสานศาสตร์ของพระราชาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง "นวัตกรรมของพ่อ" และ "ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง" ทั้ง 2 วันที่ผ่านมาทางคณะได้ร่วมกิจกรรมทั้ง 2 เส้นทางการเรียนรู้ คือ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และพิพิธภัณฑ์ในอาคาร ซึ่งทางคณะได้ชมฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง ต้นแบบพื้นที่การทำเกษตรบนพื้นปูนและการทำเกษตรในพื้นที่จำกัด ต่อด้วยการชมฐานการเรียนรู้การปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน จากนั้นทางคณะได้เรียนรู้การปลูกผักบนพื้นปูนและการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพร้อมกับช่วยกันลงมือฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ต่อมาวิทยากรได้นำคณะเข้าชมนิทรรศการภายใน "พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา" ที่ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจ การทรงงาน โครงการพระราชดำริต่างๆ ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ให้ประชาชนได้ศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน ชมความหลากหลายของพันธุกรรมพืช สมุนไพร คุณสมบัติในการบำรุงร่างกาย วิธีการนำไปใช้ประโยชน์ และแนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น พร้อมกับปิดท้ายกิจกรรมด้วยการชมแอนิเมชั่น 3 มิติ "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา" และ "เรื่องทรัพย์ดินสินน้ำ" ก่อนเดินทางกลับ

542