มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ ค่ายเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เปิดค่ายการเรียนรู้ “ต้นกล้าพอเพียง” ต้อนรับคณะอาจารย์ บุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาในหลักสูตร 3 วัน 2คืน ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2562 อัดแน่นด้วยทฤษฎี เต็มที่กับการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ชมฐานการเรียนรู้นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม และพิพิธภัณฑ์ดินดล พร้อมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เรียนรู้ได้ชัด เข้าใจได้จริง ผ่านการลงมือปฏิบัติ 4 วิชาสุดฮอต ได้แก่ การทำนาดำนาโยน สร้างบ้านดินบ้านฟาง เพาะเห็ดฟางในตะกร้า และการปลูกผักบนพื้นปูน และที่พลาดไม่ได้ สนุกทะลุจอด้วยภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ 2 เรื่อง 2 รส เรื่องของพ่อในบ้านของเรา และ คิดถึงมิลืมเลือน ปลุกระดมความคิดให้ตกตกตะกอนแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับ สู่แนวทางการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง กิจกรรม 3 วัน 2 คืน เรียนรู้แบบเข้มข้น สนุกสนานด้วยกิจกรรมที่หลากหลายทุกคนที่มาเข้าค่ายได้ทั้ง สุข สนุก เรียนรู้ชัด และได้ปฏิบัติจริง ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย สุดพิเศษ สำหรับหน่วยงานสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในรูปแบบหมู่คณะ พบกับ 3 สิทธิพิเศษ!! ดูรายละเอียดได้ที่ >>คลิก<<

สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 087-359-7171 ,094-649-2333 หรือคลิกดูรายละเอียด ทาง facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือLineID : @wisdomkingfan

467