น้องๆ นานาชาติแองโกลสิงคโปร์

ต้อนรับคณะน้องๆจากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ สุขุมวิท 31 และ สุขุมวิท 64 เข้าร่วมหลักสูตร "นวัตกรรมของพ่อ" ในระยะเวลา 3 ชั่วโมง ด้วยกิจกรรมมีความหลากหลายถึงแม้จะเลือกหลักสูตรเดียวกันแต่กิจกรรมสนุกแตกต่างกัน เริ่มที่โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ สุขุมวิท 64 กรุงเทพฯ ได้สนุกกับการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติ เข้าชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา" ที่นำเสนอให้น้องๆ ได้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการทรงงานเพื่อพัฒนาประเทศชาติ พร้อมศึกษาแนวทางการแก้ไข และวิธีป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับการทำเกษตร ที่เกิดขึ้นตามภูมิภาคต่างๆ จนส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ในโซนนิทรรศการวิถีเกษตร ของพ่อและนิทรรศการพระราชพิธีในวิถีเกษตร เพื่อเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ก่อนจะไปสนุกกับการลงมือทำนาดำและนาโยนกล้า ต่อด้วย โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ สุขุมวิท 36 ได้เรียนรู้บ้านนวัตกรรมพลังงาน บ้านดินบ้านฟางการสร้างที่อยู่อาศัย ต่อด้วยการลงมือปฏิบัติการควบแน่นการขยายพันธุ์พืช ก่อนจะเข้าชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง เมล็ดสุดท้าย ปิดท้ายที่การทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆในกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด “แผ่นเจ้าปัญหา” โดยน้องๆทั้ง 2 โรงเรียนมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในวันนี้

สุดพิเศษ สำหรับหน่วยงานสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในรูปแบบหมู่คณะ พบกับ 3 สิทธิพิเศษ!! >>คลิก<< หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333 ,08-7359-7171

455