โครงการถ่ายทอดฯ น้อมนำศาสตร์พระราชา

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี จัดโครงการถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร.ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนปัญญาวุฒิกร จ.กรุงเทพฯ และโรงเรียนฟ้าใสวิทยา จ.นครปฐม เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ด้านการเกษตร และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นดั่งกษัตริย์เกษตร นักพัฒนา เริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยการเดินชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ผ่านฐานการเรียนรู้ 1 ไร่พอเพียง ถอดบทเรียนทฤษฎีในหนังสือเป็นฐานการเรียนรู้ที่มีชีวิตที่สามารถทำได้จริง ตามด้วยชมเกษตรพอเพียงเมือง ฐานการเรียนรู้ที่น้องๆต่างตื่นตา ตื่นใจ เกิดเป็นไอเดียที่นำกลับไปใช้ได้จริงในโรงเรียน เรียนรู้ทฤษฏีสู่การลงมือปฏิบัติร่วมด้วยช่วยกันปลูกผัก 1 ตารางเมตร และการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น พร้อมสมุนไพรเป็นของที่ระลึกกลับไปดูแลต่อที่บ้าน เติมพลังด้วยอาหารกลางวันแสนอร่อยเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร.และชมพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร เดินป่าจำลองเสมือนจริง สัมผัสวิถีธรรมชาติท่ามกลางเสียงสัตว์ป่านานาชนิด พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ สุข สนุก ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสำหรับทุกวัย สุดพิเศษ สำหรับหน่วยงานสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในรูปแบบหมู่คณะ พบกับ 3 สิทธิพิเศษ!!>>คลิก<<

สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 087-359-7171 ,094-649-2333 หรือคลิกดูรายละเอียด ทาง facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือLineID : @wisdomkingfan

528