สืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์เกษตร

งานมหกรรม สืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์เกษตร & Agri Museum Expo 2019 " ในวันที่ 5 -7 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. พร้อมกับชมนิทรรศการ นวัตกรรมวิถีเกษตรไทยจากศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ องค์กรร่วมจัด กว่า 40 หน่วยงาน ช้อปสินค้าเกษตรคุณภาพ 200 ร้านค้า เรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านนวัตกรรมเกษตร 20 วิชา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13,09-4649-2333,08-7359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

1,349