ตารางอบรมวิชาของแผ่นดิน

สืบสานศาสตร์พระราชา เรียนรู้จากผู้ลงมือปฎิบัติจริง ต่อยอดองค์ความรู้ นำไปสู่การลงมือทำ ผ่านการเข้าอบรมวิชาของแผ่นดินและการอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 20 หลักสูตร ฟรี!! ภายในงานมหกรรม "สืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์เกษตร & Agri Museum Expo 2019" 5-7 ก.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13 09-4649-2333 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง www.wisdomking.or.th facebook/ InstagramID: wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

1,736