เกษตรนอกห้องเรียนกับน้องๆ โรงเรียนวัดไก่จ้น

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนวัดไก่จ้น (ชลประทานอุปถัมภ์) เข้าเรียนรู้ตามรอยกษัตริย์เกษตร ผ่านหลักสูตร “พอดี พอเพียง” เริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ชมบ้านนวัตกรรมพลังงาน แหล่งพึ่งพาตนเองด้านพลังงานแสงอาทิตย์ จากนั้นเที่ยวชมบ้านเรือนไทย 4 ภาค เรียนรู้วิถีชีวิตในแต่ละภูมิภาคซึ่งสะท้อนผ่านรูปแบบการสร้างบ้านเรือนอย่างชัดเจน สนุกสนานด้วยการลงมือปฏิบัติมือน้อยๆช่วยกันเพาะเห็ดฟางในตะกร้า สร้างแหล่งโปรตีนสำหรับคนในครอบครัว ตื่นตา ตื่นใจทะลุมิติชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องเมล็ดสุดท้ายเรื่อง ยอดฮิตที่พาเด็กๆทะลุมิติเวลาไป 100 ปีข้างหน้าเพื่อเรียนรู้ความสำคัญของเมล็ดพันธุ์ และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปิดท้าย พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ สุข สนุก ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสำหรับทุกวัย สุดพิเศษ สำหรับหน่วยงานสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในรูปแบบหมู่คณะ พบกับ 3 สิทธิพิเศษ!!>>คลิก<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171 ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @LineID: @wisdomkingfan

488